2022. október 21-23. között, az IGNIS Kulturális Egyesülettel partnerségben, tartottunk bentlakó diákjaink számára egy hitmélyítő, csapatépítő tábort.
Október 15-én csapatépítő és összerázó túrát szerveztünk Istenszékére az újonnan beköltözött diákjaink számára. Huszonkét diák vett részt az egynapos kiránduláson.
A Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumban a bentlakó diákok számára olyan szakmai és hitbeli fejlődést megcélzó programokat is szervezünk, amelyek segítenek abban, hogy a kollégium lakói valóban egy fejlődő, szakmailag inspiráló közösség tagjai legyenek.
A szakkollégiumi élet fontos részét képezik azok az előadások, műhelymunkák, amelyek a szakmai előremenetelt szolgálják. A 2015/2016-os tanév második félévében több ilyen eseményen is részt vehettek a bentlakó diákok. Márciusban a MOGYE Fogorvosi Platformja tartott előadást a kollégium nagytermében az Unidentis+ előadássorozat keretén belül. Márciusban és áprilisban a diákok egy tanulásmódszertani képzésen vehettek részt László Enikő pszichológus vezetésével. Áprilisban Dr. Koncsag Előd: Az orvosi statisztika tervezése című előadását hallgathatták meg az érdeklődők.