A Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium 2015-ben alakult, mint az Erdélyi Református Egyházkerület intézménye. A szakkollégium igényes szálláshelye a marosvásárhelyen tanuló MOGYE és Református Asszisztensképzős diákoknak. A hangsúly mégsem csak a szálláslehetőségen van, hanem azokon a szakmai és lelki, közösségépítő programokon, amelyeket a kollégium biztosít a bentlakóknak. A diákok egy olyan keresztyén közösség tagjai lehetnek, amelyben mind lelkileg, mind szakmailag sokkal többet kaphatnak, mint egy átlagos bentlakásban. A heti rendszerességgel megszervezett bibliaórákon, és különböző, a lelki és közösségi életet megcélzó programokon túl nagy hangsúlyt kap a diákok szakmai fejlődésének kérdése is, ezzel is támogatva a marosvásárhelyi, erdélyi magyar orvos-, gyógyszerész- és asszisztensképzés ügyét.