Felvételi felhívás a 2022/2023-as tanévre

Az Erdélyi Református Egyházkerület felvételt hirdet a 2015-ben alapított Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumba keresztyén diákok számára.

A kollégium Marosvásárhelyen, a Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi központ épületében található (Padurii – Erdő utca 7b.). A kollégiumi helyekre kizárólag a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar vagy román tagozaton tanuló magyar anyanyelvű hallgatói, valamint a Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Főiskola diákjai pályázhatnak, a következő kritériumok szerint:

-        azok a MOGYTTE hallgatók, akik az elmúlt tanévben legalább 50 kreditpontot értek el
-        a Református Asszisztensképző Főiskola diákjai
-        a 2022-ben sikeres felvételit nyert elsőéves hallgatók

A jelentkezéshez az alábbi iratok szükségesek:

-        az innen letölthető, kitöltött és aláírt jelentkezési lap (eredeti)
-        1 db igazolványkép (beragasztva a jelentkezési lapra)
-        a legutóbbi 2 lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló okirat (másolat)
-        a 2022-ben felvételizőknél az érettségi és a felvételi vizsga eredményét igazoló okirat (másolat)
-        a felsőoktatási képzésben való részvételről szóló okirat (index) (másolat)
-        1 oldalas kézzel írott önéletrajz (eredeti)
-        személyazonossági igazolvány másolata
-        gyülekezeti- vagy kollégiumi (református kollégiumot végzettek esetében) lelkipásztor ajánlása (eredeti)

A másolatokra kérjük ráírni a következőt: „az eredetivel megegyező másolat” + aláírás

Az iratokat dossziéban lefűzve, ajánlott levélben, vagy gyorsfutárral (nem személyesen) kérjük elküldeni a következő postacímre: Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium, Târgu Mureş, str. Pădurii, 7b., cod poştal: 540082, tel.: 0756625003

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 1. (a jelentkezéshez szükséges iratok beérkezésének dátuma)

Felvételi Bizottság megalakulása, a jelöltek első rangsorolása: 2022. augusztus 2.

Felvételi időpontja: 2022. augusztus 4., a Felvételi Bizottság csak az általa alkalmasnak ítélt jelölteket hívja be meghallgatásra.  Helyszín: Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium, Marosvásárhely, Erdő utca 7b.

A Felvételi Bizottság döntéséről minden jelentkezőt e-mailben értesítünk 2022. augusztus 10-ig.

További információ a 0756 625 003-as telefonszámon (munkanapokon 9-15 óra között), vagy a gecsekollegium@gmail.com e-mailcímen igényelhető.