A szakkollégiumi élet fontos részét képezik azok az előadások, műhelymunkák, amelyek a szakmai előremenetelt szolgálják. A 2015/2016-os tanév második félévében több ilyen eseményen is részt vehettek a bentlakó diákok. Márciusban a MOGYE Fogorvosi Platformja tartott előadást a kollégium nagytermében az Unidentis+ előadássorozat keretén belül. Márciusban és áprilisban a diákok egy tanulásmódszertani képzésen vehettek részt László Enikő pszichológus vezetésével. Áprilisban Dr. Koncsag Előd: Az orvosi statisztika tervezése című előadását hallgathatták meg az érdeklődők.

Az előadásokról, rendezvényekről írt beszámolókat itt (link a Hírek mappához) olvashatják.

Mivel egy keresztyén intézményről van szó, a szakkollégium vezetősége fontosnak tartja a keresztyén értékrend szerinti életet, és ennek az értékrendnek az átadását. Ezt a célt szolgálják azok a bibliaórák, amelyeken a bentlakók heti rendszerességgel vehetnek részt, valamint azok a nagyobb rendezvények, melyeket a Mifikével (Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesülete – az Erdélyi Református Egyházkerület egyetemista missziója)közösen szervezünk.